KULLANIM KOŞULLARI

Hizmetlerimizi kullanmadan önce, bu sözleşmeyi okumanız gereklidir

Maxnet Pay, kendi ve sizin haklarınızı korumak adına bu sözleşmeyi hazırlamış ve tarafınıza sunmuştur.

Kullanım Koşulları

 

Madde 1.Taraflar ve Tebligat Adresleri
1. Bu sözleşmenin tarafları; MAXNET PAY
1.2. Sözleşmenin bundan sonraki hükümlerinde Ödeme Hizmetini alan Kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak anılacaktır.
1.3. İşbu sözleşme’de MAXNET PAY ve Kullanıcı müştereken Taraflar’, münferiden Taraf’ olarak anılacaktır.
1.4. MAXNET PAY’A ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir;
Adres : Adnan Kahveci Mah.Konak Cad. No:11 Beylikdüzü / İstanbul
Telefon – Faks : +90 850 532 57 65
E-Posta : [email protected]
İnternet sitesi : www.maxnetpay.com

Madde 2. Konu
Bu sözleşme ile MAXNETPAY ve Kullanıcı arasında Ödeme Hizmetlerine uygun olarak süreklilik arz eden periyodik ödeme hizmetlerinin sunulmasına ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülükleri ile gerekli bilgilendirmenin yapılması ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

Madde 3. Tanımlar:
Bu sözleşmenin uygulanmasında;
Alıcı: Ödeme işlemine konu olan işlemin ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,
MAXNETPAY’e iletir . MAXNETPAY’e iletilen ödeme bilgileri üzerine MAXNETPAY gerekli ödeme işlemini Kullanıcının belirttiği bilgiler doğrultusunda öder.
Hizmetlerin sunulması ile alakalı sorun ya da ödeme yapılacak web sitesi ya da kişi , kurumla ilgili sorun olması halinde MAXNETPAY tek taraflı olarak işlemi iptal ve ücret iadesi etme hakkına sahiptir.
Madde 4. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme
1) Kullanıcı, MAXNET PAY’in işbu sözleşme ilişkisi kurulmadan önce yönetmelik kapsamında bu sözleşme’deki şartlara uygun olarak bilgilendirdiğini kabul eder.
2) Kullanıcı, MAXNET PAY’in Sözleşme’nin taraflar arasında yazılı olarak akdedildiği durumlarda sözleşmenin Kullanıcı’ya verilmesi ile; Sözleşme’nin uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla akdedilmesi halinde ise MAXNET PAY’in internet sitesinde yayınlanması ile beraber bilgilendirdiğini kabul eder.

Madde 5. Kapsam
Şirket gerek nihai kullanıcılara gerekse firmalara elektronik cüzdan üzerinden yapılan transferlerde hesaplarının (MAXNET PAY Hesapları) mal ve hizmet alımlarında kullanılabilmesi, bu hesaplardan ödeme yapılabilmesi için aracılık hizmeti sağlamaktadır.

Madde 6. Para Birimi
Kullanıcılar MAXNET PAY banka Hesaplarına sadece TRY üzerinden Para transferi yapabilmektedir. (EUR, USD, GBP) bir veya daha fazla para birimi ile para transferi yapılabilmesi mümkün değildir.

Madde 7. Sunulması Gereken Bilgiler
1) Kullanıcılar tarafından oluşturulan ödeme yapacağı websitesi , ödeme hesabı aracılığı ile alışverişlerde internet sitesini ziyaret ederler, sipariş verecek oldukları ürünleri gerek internet sitesinin sepet kısmına ya da doğruladan satın alınacak şekilde eklerler ve MAXNET PAY’e web sitesi giriş kullanıcı bilgilerini  şifre ile birlikte iletirler. Kullanıcılar tarafından belirtilen bilgiler ile yapılan ödeme işlemleri doğru gerçekleştirilmiş sayılır.

Madde 8. Ödemeye Onay Verilmesi
1) Kullanıcı, Ödeme İşlemı̇’nin başlaması ve tamamlanmasına ilişkin olarak, MAXNET PAY’in banka hesaplarına gerekli olan ücretin transferini sağlar.

2) Kullanıcı ödemesi MAXNET PAY banka hesabına ulaştığında MAXNET PAY tarafından kullanıcının ödemesi tamamlanır.

Madde 9. Ödemenin Alınma ve En Son Kabul Edileceği Zaman
1) MAXNET PAY Hizmet kalitesinin devamı ve sürdürülebilirliği için 7 Gün 24 saat aktif olarak hizmet vermekte ve her an ödeme kabul etmektedir.

Madde 10. Ödeme Hizmetinin Tamamlanma Süresi
1) Ödeme Hizmeti kapsamında MAXNET PAY, Kullanıcı tarafından yapılan ödemelere ilişkin olarak kendisine iletilen bedelleri, aşağıda belirtilen onay süreçlerinin tamamlanmasını takiben ödeme yapılacak kişi, şirket ya da websitesine aktarmayı taahhüt etmektedir.
2) MAXNET PAY, ödemenin alındığı tarihte derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar ödeme işleminin tutarını alıcının ödeme hizmeti yaptırdığı kişi, şirket ya da websitesine veya alıcının hesabına gönderir.

Madde 11. Ücretler
1) MAXNET PAY, Kullanıcı’lardan, ödeme işleminin iadesi halinde, kimlik tanımlamasındaki bilgilerin farklı olması durumlarında MAXNET PAY gelen ödemeyi gönderen kişi, kurum adına geri iade eder.
2) Kullanıcı’lar her bir ödeme işlemi için MAXNET PAY’e 15 $ altı işlemler için 14 TRY 15 $ üstü işlemler için %5 komisyon bedeli ücreti öder. Uluslararası ödeme kuru güncel kur’dan yüksek olduğu nedeniyle ödeme kuru uluslararası kura göre belirlenir.  Ödeme işleminin bir para biriminin diğer bir para birimine çevrilmesini gerektirmesi durumunda karşı taraf MAXNET PAY’e çevirilecek tutarının %15’i kadar ödeme yapar.
3) Kullanıcı’nın, bir ödeme işleminde ilave ücret talebini veya indirim teklifini ödeme işleminden önce MAXNET PAY’e bildirir.
4) MAXNET PAY veya bir üçüncü kişi, ödeme aracının kullanımı ile ilgili ücretleri Kullanıcı’lardan tahsil etme yetkisine sahip olmakla beraber ödeme işleminden önce ödeme gönderilmesi gerekmektedir.
5) MAXNET PAY, işbu maddede belirtilen ve Ücret Tablosu ile belirlenen ücretlerin maliyetiyle orantılı bir şekilde arttırılması, azaltılması haklarını saklı tutar.

Madde 12.Ödeme Hizmeti ile ilgili Uygulanacak Döviz Kuru
1)MAXNET PAY, ödeme hizmetleriyle ilgili olarak uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da referans döviz kurunu hesaplama yöntemine ilişkin olarak Kullanıcı’lara Yönetmelik ve işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde bilgi verilecektir.
2)Referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Ödeme İşleminde kullanılan döviz kurundaki değişiklikler, her Kullanıcı için aynı şekilde hesaplanır ve uygulanır. Kullanıcı’lar lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır. Döviz kuru uluslararası bankalararası döviz kuru üzerinden hesaplanmaktadır.

Madde 13. Bilgi ve Bildirimlerin İletilmesi Yolları ve Sıklığı
MAXNET PAY hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilen her işlem sonrasında işleme ilişkin bilgiler anlık mesajlaşma uygulamaları ile Skype, whatsapp, telegram, canlı destek yoluyla ve aşağıdaki bilgileri ihtiva eden işlem dekontu kullanıcı’ya iletilir;
a. Dekont No. / İşlem Referans No. ve alıcı bilgisi,
b. Tutar ve işlemin gerçekleştiği para birimi,

Madde 14. Kullanıcının Sözleşmeye Erişimi
Kullanıcılar, işbu sözleşmeye www.maxnetpay.com internet sitesinden ulaşabilir.

Madde 15. Yetkilendirilmemiş Ödeme İşlemleri ve Hatalı Ödeme
1) Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren MAXNET PAY’a gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren 2 iş günü içinde yapılır. MAXNET PAY tarafından ödeme işlemine ilişkin işbu sözleşmede belirtilen tüm bilgilerin MAXNET PAY’a sağlanmamış olması halinde, Kullanıcı bu süreyle bağlı olmaksızın her zaman düzeltme talep edebilir. Bu fıkra kapsamındaki bildirimlerin yazılı olarak veya uzaktan iletişim aracı ile yapılması esastır
2) MAXNET PAY Kullanıcının Ödeme işlemlerinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinden Kullanıcıya karşı sorumludur. MAXNET PAY, Alıcı’nın ödeme hizmeti işlemlerini ödeme tutarını aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz.
2.1. MAXNET PAY, Ödeme İşleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcıya iade eder ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı’nı eski durumuna getirir.
3) Kullanıcının gerçekleşmiş bir ödeme işlemini yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin kullanıcı tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara işlendiğini ispat yükümlülüğü MAXNET PAY’e aittir.
4) Ödeme işleminin Kullanıcı tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, gönderen Kullanıcıya, MAXNET PAY bu ödeme işlemine ilişkin tutarı derhal Kullanıcıya iade etmek veya borçlandırılan ödeme hesabını kullanıcıdan tahsil etmekle yükümlüdür.
5) Kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle başkaları tarafından kullanılması durumunda, gönderen Kullanıcının, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın hepsini kullanıcı karşılamakla yükümlüdür.
6) Ödeme gönderen Kullanıcının, ödeme aracını hileli kullanması durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumludur.

Madde 16. Alıcı tarafından başlatılan ödeme işlemlerinde geri ödeme
Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, Kullanıcı gerçekleşen ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. MAXNET PAY Kullanıcıdan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren ondört gün içinde yapılmalıdır. MAXNET PAY, Kullanıcının geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren 20 (yirmi) İş Günü içerisinde ödemeyi yapar ya da gerekçeleri ile reddederek hukuki yolları başvurabileceğini bildirir.

Madde 17. Sözleşme Değişiklikleri
1) MAXNET PAY, işbu sözleşmedeki her türlü değişikliği, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden en az otuz gün önce sitesinde yayınlar.
2) MAXNET PAY tarafından birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde, değişikliğin kapsamı ve yürürlük tarihi, Kullanıcının bu tarihe kadar işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkının bulunduğu, birinci fıkrada öngörülen süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişikliğin kabul edilmiş sayılacağı hususlarına yer verilir.
3) Taraflar, referans döviz kurunun uygulandığı durumlarda, referans döviz kurunda meydana gelecek değişikliklerin bildirim yapılmaksızın derhal uygulanacağını kabul ederler. Kullanıcı lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.
4) Ödeme işleminde kullanılan döviz kurundaki değişiklikler, her kullanıcı için aynı şekilde hesaplanır ve uygulanır.

Madde 18. Sözleşme Süresi
1) İşbu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflar bu süre içerisinde, işbu Sözleşmede yazılı bulunan tüm edimlerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi halde Taraflar’ dan biri Sözleşmeye göre yükümlülüklerini yerine getirmezse, yükümlülüğünü yerine getiren Taraf Sözleşmeyi feshedebilecektir. Taraflar’ın tebligat adresleri işbu Sözleşmede belirtilen adresler olup, değişiklik karşı Taraf’ a yazılı olarak bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılacak her türlü bildirim geçerli sayılacaktır.
2) Tarafların ortak talebi ile işbu Sözleşmede düzenlenmeyen hususlar ayrıca tanzim edilecek ek protokol ile hüküm altına alınabilecektir. Bu durumda Taraflar, ek protokol ile hükme bağlanan hususlara ilişkin hiçbir itiraz ve hak talebinde bulunamazlar.

Madde 19. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Fesih
1)Kullanıcılar, Sözleşme’deki edim ve/veya taahhütlerinden herhangi birini hiç ya da gereği gibi ifa etmez ise ve/veya bu edim ve/veya taahhütlerinden herhangi birini yerine getirmekten kaçınırsa ve/veya Sözleşme hükümlerini kısmen veya tamamen ihlal eder ise, MAXNET PAY, (Kanundan ve işbu Sözleşmeden doğan diğer hakları saklı kalmak kaydıyla,) Sözleşmeyi feshederek borcun fer’ ileri ile birlikte tamamen ödenmesini ve Ödeme Aracının iadesini talep edebilir.

Madde 20. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Taraflar, işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda, kanunen yetkili mahkeme ve icra dairelerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Beylikdüzü Mahkemelerinin ve İcra Daireleri’nin yetkili olacağını kabul ederler. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Madde 21. Mücbir Sebep
1) İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar’ın Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen engelleyen, Taraflar’ın iradeleri dışında oluşan, kaçınılması ve/veya önceden kestirilmesi mümkün olmayan genel grev, lokavt, savaş, terörist hareketler, deprem, sel gibi doğal afetler, yangın halleri vb gibi haller Mücbir Sebep sayılacaktır. Taraflar, mücbir sebebin ortaya çıktığını karşı tarafa bildirecek ve belgeler ile kanıtlayacaklardır. Mücbir sebep halinde yükümlülüklerini yerine getirmede gecikecek veya getiremeyecek taraf durumu durumun ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa zamanda ve en kısa yoldan diğer tarafa bildirecektir. Bu halin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar, işbu Sözleşmeyi Mücbir Sebep hali ortadan kalkana kadar askıya alabilecekler ya da karşılıklı olarak mutabık kalmak suretiyle Sözleşme’yi, feshedebileceklerdir.
2) MAXNET PAY’in işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinde, MAXNET PAY’in kontrolü dışındaki olaylar (sistemsel ve teknik arıza ve aksaklıklar, yasal, adli ve idari merci karar ve uygulamaları, hükümet ve kamu kuruluşları ve yetkili merci/kurum kararları vb.) nedeniyle gecikme veya yerine getirememezlik olması halinde ödeme yapılamaması durumunda Kullanıcılar, MAXNET PAY’den her ne nam altında olursa olsun, herhangi bir ödeme, ceza veya tazminat talep etmeyeceğini ve MAXNET PAY’e hiçbir suretle herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğini, kabul ve taahhüt eder.

Madde 22. Gizlilik Ve Bilgi Güvenliği
Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. İfşa edilmesi halinde ilgili Taraf’ın tüm maddi ve manevi tazminat hakları saklıdır. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

Madde 23. Devir ve Temlik
Kullanıcı, MAXNET PAY’ın yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

Madde 24. Delil
İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemler ve Hizmete ilişkin her türlü ihtilafta MAXNET PAY’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Taraflar bu maddenin H.M.K. Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.

Madde 25. Tadil
1) İşbu Sözleşmeyi değiştirecek ve/veya tamamlayacak her türlü anlaşmanın/tadil işleminin yazılı olarak yapılması zorunlu olup, sözlü anlaşmalar geçersizdir.
2) İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları referans kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup, Protokol’ün yorumlanmasını veya uygulanmasını etkilemeyecektir.

Madde 26. Sözleşmenin Bütünlüğü
İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

Madde 27. Fikri Mülkiyet
İş bu sözleşme ile MAXNET PAY, Kullanıcı’ya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını devir veya lisans gibi kullandırma hakkı sağlamamaktadır. MAXNET PAY’e ait ve/veya Kullanıcı’nın kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu, unsuru, kullanımı ancak bu kapsamda yazılı ve açık bir mutabakat bulunması halinde mümkün olacak ve bununla sınırlı kalacaktır.

Madde 28. Yürürlülük
İşbu Sözleşme 28 maddeden ibaret olup, Taraflar arasında imzalanması ile birlikte yürürlüğe girer.